3 มกราคม 2018, ใบเสนอราคา บันไดอลูมิเนียม ขึ้น 1 ด้าน (มอก.) ยี่ห้อ KS

ใบเสนอราคา บันไดอลูมิเนียม ขึ้น 1 ด้าน (มอก.) ยี่ห้อ KS

บันไดอลูมิเนียม ขึ้น 1 ด้าน รุ่นมาตรฐานสหกรรม (มอก.) ยี่ห้อ KS .