1.พนักงานขายต่างจังหวัด

ภาคเหนือ 2 ตำแหน่ง

ภาคอีสาน 2 ตำแหน่ง

ภาคใต้ 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

– รับผิดชอบดูแลลูกค้าในเขตที่ได้รับมอบหมาย
– ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม
– ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า
– ออกเยี่ยมลูกค้า และติดตามผลงานการขายตามเหมาะสม

สวัสดิการ 
-เงินเดือนประจํา/คอมมิชชั่น
-ค่าน้ำมัน-ค่าสึกหรอ
-เบี้ยเลี้ยงเดินทางค้างคืนในต่างจังหวัด

2.พนักงานขับรถขนส่ง 5 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน : ขับรถส่งสินค้าทั่วไป

คุณสมบัติ
– สามารถขับรถบรรทุก 6 ล้อ
– มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความอดทน

สวัสดิการ 
-เงินเดือนประจํา/โบนัส/โอที
-เบี้ยเลี้ยงเดินทางค้างคืนในต่างจังหวัด

3.พนักงานส่งของ 5 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน : ติดตามรถส่งของ เพื่อจัดส่งสินค้าให้ร้านค้า

คุณสมบัติ
– มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความอดทน

สวัสดิการ 
-เงินเดือนประจํา/โบนัส/โอที
-เบี้ยเลี้ยงเดินทางค้างคืนในต่างจังหวัด

4.พนักงานแพ็คสินค้า 10 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
– จัดสินค้าและแพ็คสินค้าตามรายการสั่งซื้อ
– ตัดสต๊อคและอัพเดทสต๊อคสินค้า
– ดูแลจัดวางสต๊อคสินค้าให้เป็นระเบียบ

สวัสดิการ 
-เงินเดือนประจํา/โบนัส /โอที

ช่องทางการสมัครงาน  โทร  0850551884